Educatie en Opleiding

Een belangrijk onderdeel van de sensibiliseringsactiviteiten van Europa Nostra Belgium is erfgoededucatie. Omdat kinderen onze toekomstige “monumentenwachters” zijn, is het belangrijk dat ze er oog voor hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat we niet vroeg genoeg kunnen beginnen om de zin van kinderen in erfgoed aan te wakkeren. Europa Nostra Belgium heeft dan ook de 20e editie van de Europese Open Monumentendagen in België aangegrepen voor de lancering van een educatief pakket ‘Erfgoed leeft!’ dat bestemd is voor leerlingen in het 5e en 6e leerjaar. 

Europa Nostra Belgium wil ook haar bijdrage leveren aan de erfgoededucatie van volwassenen en de opleiding van (jonge) erfgoedexperten zoals restauratiearchitecten. In 2004 werd gestart met een erfgoedstage voor architecten en ingenieur-architecten. Deze stage, een initiatief van erearchitect Luc Fornoville – bestuurslid van Europa Nostra Belgium en lid van de Jury in categorie 1 van de Europa Nostra Wedstrijd – is opgevat als een aanvullende beroepsopleiding met:

  • geleide ‘erfgoedwandelingen’ waarbij de verschillende aspecten van het cultureel, historisch en architecturaal erfgoed in België – en ver daarbuiten – ontdekt worden.
  • theoretische sessies en een vergelijkende studie van structuren, van vormentaal en stijlen, en van het materiaalgebruik, de ambachtelijke en industriële werkwijze over de verschillende tijdsperioden heen.
  • een praktische oefening van opmeting van oude gebouwen, de verslaggeving en schetsen van de bezochte projecten en een studie van iconografische documenten.

Het doel van deze stage is (jonge) erfgoedprofessionals grondiger vertrouwd te maken met de evolutie, het behoud, de restauratie/renovatie, de opeenvolgende aanpassingen en de archeologie van monumenten uit verschillende perioden. Ook de verscheidenheid van zuivere of gemengde stijlen wordt bestudeerd en vergeleken. De stage beoogt uiteindelijk dat de deelnemers ‘monumentenzorg’ op een professionele wijze benaderen.

Niet enkel architecten en ingenieur-architecten maar ook kunsthistorici, archeologen en andere belangstellenden kunnen aan de stage deelnemen. In 2007 werd de derde jaargang van de stage afgerond. Er is momenteel geen nieuwe jaargang gepland.