Erfgoedklassen – Wedstrijd 2010

Deze educatieve programmas zijn op dit moment niet meer georganiseerd. Voor meer informatie over vorige programmas, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat van Europa Nostra Belgium.

Wedstrijd 2010 en de Erfgoedklassen in Roosendael

De leerlingen moeten hiervoor zelf creatief aan de slag gaan met het begrip ‘herbestemming’. Het meest originele idee wordt beloond met een schitterende prijs voor de hele klas. In les 8 ‘Bouwmeesters’ van het pakket ‘Erfgoed Leeft!’ maken de leerlingen kennis met het beroep van architect en restauratiearchitect, en met begrippen zoals herbestemming. De ervaring leert dat een (aan)gepast gebruik van een (beschermd) monument de beste garantie biedt voor het behoud van dit monument. Immers, een gebouw dat goed en regelmatig gebruikt wordt, wordt onderhouden zoals het hoort, en blijft behouden zoals het hoort. Leegstand leidt op termijn maar al te vaak tot verval.

Als een beschermd gebouw zijn oorspronkelijke functie verliest en langdurige of permanente leegstand dreigt, moet een nieuwe functie voor dit gebouw gevonden worden. Is deze functie anders dan de oorspronkelijke, dan hebben we te maken met een ‘herbestemming’. Herbestemming is van alle tijden en wordt toegepast bij alle types van (beschermde) monumenten.

Ook in de Erfgoed Leeft! wedstrijd draait alles om herbestemming. De leerlingen worden uitgedaagd om aan te tonen dat zij het begrip ‘herbestemming’ begrepen hebben én kunnen toepassen. Daartoe kruipen ze in de huid van een architect en blazen oude gebouwen nieuw leven in door ze een nieuwe functie te geven. Een bibliotheek in een windmolen, een museum in een oude trein of appartementen in een voormalige fabriek? Alles kan en alles mag, en we verwachten dan ook een heleboel originele en creatieve tekeningen en knutselwerkjes. De wedstrijd is een individuele wedstrijd. Klassikale werkstukken kunnen niet in aanmerking genomen worden.

De leerlingen kiezen een monument uit waaraan zij een bepaalde herbestemming willen geven. Er zijn geen beperkingen betreffende de keuze van het monument. Alle types van monumenten – uit België, Europa maar ook de rest van de wereld – kunnen aan bod komen. Wij bevelen van harte aan dat de leerlingen opteren voor monumenten uit de eigen of meer nabije omgeving, maar dit is geen vereiste.
De leerlingen maken vervolgens een ‘kunstwerk’ van het monument in zijn nieuwe functie. Het kunstwerk kan een tekening zijn, maar ook bv. een knutselstuk met plak- en knipwerk. Creativiteit is hier troef! Op zoek naar inspiratie voor de Erfgoed Leeft!-opdracht?
Elk kunstwerk dient vergezeld te worden door een korte tekst waarin de leerling uitlegt waarom hij/zij voor dat welbepaald monument en voor die welbepaalde herbestemming gekozen heeft.
Een jury van erfgoedexperten zal alle inzendingen zorgvuldig beoordelen.

www.roosendael.be : Sinds 1960 is het domein Roosendael een jeugdverblijfcentrum. Voordien was het domein – of het landgoed – 160 jaar lang (van 1800 tot 1960) een buitenverblijf voor rijke Brusselse families, en nog daarvoor was Roosendael 600 jaar lang (van 1200 tot 1800) een abdij, een nonnenklooster. Van die 800 jaar geschiedenis vinden we op het domein ook nu nog overal sporen terug: op schilderijen en prenten, in oude boeken maar ook in de gebouwen, ruïnes of oude muren, in het park en tot diep onder de grond. Daarom is de ganse site van Roosendael als landschap beschermd, en zijn de oude gebouwen en muren als monument beschermd.

 

*************

Erfgoedklas_Museumspel

Erfgoedklas_Kalligrafie

Erfgoedklas_Zeefstalen_onderzoeken

Erfgoedklas_PlannenArchitectVergelijken

 

 

 

040414_c03

 

Roosendael en de erfgoedklassen