Fora

Europa Nostra Belgium streeft ernaar haar leden in het bijzonder, en de Belgische erfgoedactoren in het algemeen, mogelijkheden te bieden voor het uitwisselen van erfgoed-knowhow en “best practice”. Zo organiseert Europa Nostra Belgium o.a. tweejaarlijkse fora die opengesteld zijn voor het brede publiek. Sinds 1996 hebben al 6 fora, met prominente sprekers uit België en andere Europese landen, plaatsgevonden.

“De organisatie van Monumentenzorg in België” was het thema van het eerste forum op 15 juni 1996 in de Landcommanderij van Alden Biesen.

Op 20 mei 1998, in de gebouwen van het Europees Parlement, vond het tweede forum plaats, tijdens hetwelk de werkgelegenheidsscheppende factoren in de monumentensector geanalyseerd werden. Op 17 november 2000, in de gebouwen van de Bank Brussel Lambert te Brussel, werd aandacht besteed aan succesvolle partnerships tussen de openbare en de privé sector in het dynamisch beheer van ons stedelijk bouwkundig erfgoed, waarbij het erfgoed optreedt als motor voor complexe en ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten.

Maar wat baten adequate overheidsstructuren en tewerkstellingsscheppende restauratieprojecten geïntegreerd in originele stadsvernieuwingsprojecten indien de gespecialiseerde ambachtslieden ontbreken? “De herwaardering van restauratieambachten: het voorbeeld aan de macht” was dan ook het onderwerp van het forum van 11 oktober 2002 in Brugge.

Het (voorlopig) laatste forum vond plaats op 29 april 2005 in “La Ferme de l’Abbaye de la Ramée” en was gewijd aan de opties in het restauratieproces: “Erfgoed: afbreken of behouden? Opties en toepassingen”.

Voor de organisatie van de fora kan Europa Nostra Belgium rekenen op de medewerking van het Internationale Secretariaat van Europa Nostra in Den Haag. Van elk forum wordt een syllabus met de teksten van de voordrachten en paneldiscussies uitgegeven. De teksten worden gepubliceerd in de taal van de spreker met een samenvatting in het Engels, Frans en Nederlands. De syllabi van de drie laatste fora zijn nog voorradig en kunnen besteld worden bij het secretariaat van Europa Nostra Belgium. Klik hier om te bestellen.