Ledenwerking

Als platformorganisatie behoort het creëren van formele en informele ontmoetingsmogelijkheden voor leden tot de kerntaken van Europa Nostra Belgium. De ontmoetingsdag bij uitstek is de jaarlijkse Algemene Vergadering die afwisselend in Vlaanderen, Brussel, of Wallonië wordt gehouden.

ENB_LOGO red 2015

Voor elke Algemene Vergadering gaat het dagelijks bestuur op zoek naar een locatie met hoge erfgoedwaarde en/of actualiteitswaarde, en eventueel een thema of ‘rode draad’ van de dag. Na de verplichte statutaire vergadering worden externe sprekers uitgenodigd en heeft een gegidst bezoek – niet zelden onder leiding van de verantwoordelijke restauratiearchitect – aan de locatie plaats.

Europa Nostra Belgium - Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 

* Bezoek op de site van Abdij van Villers-la-Ville

        Abbaye de Villers (Villers-la-Ville) https://www.facebook.com/abbayedevillers/photos/a.386840362031.174540.312572212031/10152674115237032/?type=1&theater     CORROY-LE-CHATEAU 

* en bezoek van Kasteel van Corroy en de middeleeuwse feesten

 

Behalve de dag van de Algemene Vergadering organiseert Europa Nostra Belgium regelmatig informele ontmoetingen met leden waarop ideeën, ervaringen en standpunten uitgewisseld worden of de medewerking van leden aan projecten van Europa Nostra Belgium besproken en in gang gezet wordt.