Representatie

Een van de hoofdtaken van Europa Nostra Belgium is ervoor te zorgen dat Europa Nostra op gepaste wijze in België vertegenwoordigd wordt en dat geen enkele gelegenheid om de doelstellingen en activiteiten van Europa Nostra onder de aandacht van het grote publiek en de politieke besluitvormers te brengen, onbenut blijft. Deze taak wint ook in die mate aan belang omdat Brussel “het kloppende hart” is van de Europese Unie en de Raad van Europa, de twee bevoorrechte gesprekspartners van Europa Nostra. De bestuursleden van Europa Nostra Belgium, waarvan enkelen zetelen in de Raad van Europa Nostra, nemen regelmatig deel, als toehoorder of spreker, aan Europese, Belgische en regionale colloquia en andere events inzake erfgoedzorg en –beheer.

Europa Nostra Belgium ondersteunt ook lokale, nationale en internationale campagnes voor de redding en bescherming van het bedreigde erfgoed in België en Europa. Wanneer leden of derden Europa Nostra Belgium om een interventie verzoeken, wordt het dossier grondig besproken door de bestuursleden die vervolgens besluiten welke actie ondernomen zal worden. Indien het dossier van Europees belang is of een grensoverschrijdende problematiek aankaart, dan wordt tevens het Internationale Secretariaat van Europa Nostra in Den Haag ingeschakeld.

Tot de representatieve taken van Europa Nostra Belgium behoort ook het adviseren van Belgische deelnemers aan de Europa Nostra Awards (advies inzake deelname en bij het samenstellen van het dossier) alsook het organiseren van de lokale uitreiking van de Awards aan de Belgische winnaars. Nadat de Europese uitreikingsceremonie heeft plaatsgehad worden lokale events in België georganiseerd waarop de winnaar andermaal in de bloemetjes wordt gezet en de bekroning door Europa Nostra kan gevierd worden in bijzijn van medewerkers, relaties, lokale pers, etc.