Geassocieerd Lid

Lidmaatschapsaanvraag : Geassocieerde Leden

Private of (semi-)publieke organisaties/instanties en bedrijven die de doelstellingen en activiteiten van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium onderschrijven en wensen te steunen, maar niet voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap in de categorie “Lidorganisaties”.

Geassocieerde Leden kunnen deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering (zonder stemrecht) en alle andere activiteiten van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium. Zij ontvangen een exemplaar van de magazines van Europa Nostra.

Jaarlijkse bijdrage: € 250   (of meer/jaarlijkse)

Download hier het aanmeldingsformulier voor Geassocieerde Leden of word lid online.

 

* meer informatie over Lidmaatschap : www.europanostra.org

europanostrabelgium.be                                   europanostra.org