Deelnemen Europa Nostra Awards

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards

Uitzonderlijke erfgoedprojecten bekroond zullen worden in 4 categorieën:

  1. Conservatie
  2. Onderzoek
  3. Uitzonderlijke bijdrage door een individu of organisatie
  4. Opleiding, training en bewustmaking

  logo_EUROPA NOSTRA AWARDS

Elk jaar, tijdens de uitreiking van de ‘Prijs voor cultureel erfgoed van de Europese Unie / Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards ”, zeven van de winnende projecten zullen een ”Eerste Prijs” ontvangen, ter waarde van € 10.000 en een project zal de Public Choice Award krijgen, na een online enquête uitgevoerd door Europa Nostra.

De criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling van dossiers zijn o.a. voortreffelijke uitvoering van de werken en van de voorafgaandelijke research, maar ook respect voor de artistieke, culturele en sociale waarde, de context, de authenticiteit en integriteit. Ook andere aspecten zoals duurzaamheid, interpretatie en presentatie, educatieve aspecten, fondsenwerving en management, en maatschappelijke verantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol in het finale oordeel van de jury. Projecten kunnen zowel groot als klein zijn, op lokaal of internationaal niveau, maar moeten wel een kwaliteit in uitvoering kunnen voorleggen die het gemiddelde – op Europees niveau – overstijgt.

>>> Meer informatie >>> Europa Nostra Erfgoedprijzen/ “Heritage awards”

 

Categorie 1: CONSERVATIE

Uitzonderlijke prestaties op het vlak van conservatie en herwaardering van cultureel erfgoed in de volgende domeinen:

  • Alleenstaande gebouwen of een groep van gebouwen in een landelijke of stedelijke omgeving.
  • Industriële en technische structuren en sites.
  • Culturele landschappen: historische parken en tuinen, uitgestrekte aangelegde landschappen, of gebieden met een hoge culturele, landbouw- en/of milieuwaarde.
  • Kunstwerken en collecties: collecties met artistieke of historische waarde en oude kunstwerken

 

Categorie 2: ONDERZOEK

Voortreffelijk onderzoek dat leidt tot tastbare resultaten op het vlak van conservatie en herwaardering van cultureel erfgoed in een van de hierboven vermelde domeinen.

 

Categorie 3: UITZONDERLIJKE BIJDRAGE DOOR EEN INDIVIDU OF ORGANISATIE

Individuele personen of organisaties die door hun jarenlange inzet een uitzonderlijke bijdrage geleverd hebben op het vlak van erfgoedbehoud, -conservatie en -herwaardering in een van de hierboven vermelde domeinen. De bijdrage moet van uitzonderlijk niveau zijn in een Europese context.

 

Categorie 4: OPLEIDING, TRAINING EN BEWUSTMAKING

Voortreffelijke initiatieven op het vlak van erfgoededucatie en van opleidings- en bewustmakingsprogramma’s voor erfgoedbehoud.

 

Meer informatie:

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards

info [at] europanostra.org