Lidmaatschap

* Lidorganisaties van EUROPA NOSTRA BELGIUM

Europa Nostra en Europa Nostra Belgium hebben verschillende soorten leden:

 

1. Lidorganisaties

Dit zijn “not-for-profit”, niet-gouvernementele erfgoedorganisaties die – geheel of gedeeltelijk – dezelfde doelstellingen nastreven als Europa Nostra en Europa Nostra Belgium. De aanvraag tot lidmaatschap in deze categorie dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Europa Nostra.

Lidorganisaties kunnen deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering (met stemrecht) en alle andere activiteiten van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium. Zij ontvangen een exemplaar van de magazines van Europa Nostra.

Jaarlijkse bijdrage: € 250   (of meer/jaarlijkse)

Download hier het aanmeldingsformulier voor Lidorganisaties of word lid online.

 

2. Geassocieerde Leden

Dit zijn private of (semi-)publieke organisaties/instanties en bedrijven die de doelstellingen en activiteiten van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium onderschrijven en wensen te steunen, maar niet voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap in de categorie “Lidorganisaties”.

Geassocieerde Leden kunnen deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering (zonder stemrecht) en alle andere activiteiten van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium. Zij ontvangen een exemplaar van de magazines van Europa Nostra.

Jaarlijkse bijdrage: € 250   (of meer/jaarlijkse)

Download hier het aanmeldingsformulier voor Geassocieerde Leden of word lid online.

 

3. Individuele Leden

De Individuele Leden vormen een bijzondere groep binnen Europa Nostra en Europa Nostra Belgium. Het betreft personen die interesse hebben in erfgoed en erfgoedzorg, en die de doelstellingen en activiteiten van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium onderschrijven.

Individuele Leden kunnen deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering (met stemrecht) en alle publieke activiteiten van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium. Zij ontvangen een exemplaar van de magazines van Europa Nostra.

Jaarlijkse bijdrage:

Individueel Lid :    € 90             * € 145 (Koppel).

“Benefactor” :     € 300   (Individueel)         * € 500 (Koppel)

“Life Member”:    € 2,500  (Donation unique Individueel)         *€ 4,000  (Donation unique Koppel)

Download hier het aanmeldingsformulier voor Individuele Leden of word lid online.

 

* meer informatie over Lidmaatschap : www.europanostra.org

europanostrabelgium.be                                   europanostra.org