Kinderboek

Europa Nostra Belgium heeft de 20e editie van de Open Monumentendagen in België aangegrepen voor de heruitgave van het boek ‘Zal het atomium er nog staan als ik groot ben?’, een succesvolle publicatie uit 2004.

Met dit boek, dat opgevat is als een reisverslag, wil Europa Nostra Belgium kinderen van 10 tot 14 jaar meenemen op het ‘avontuur van het erfgoed’. Met een simpele woordenschat worden complexe zaken aangekaart zoals de oorsprong van het idee ‘erfgoed’, de geschiedenis en de verschillende theorieën over erfgoed, de grote theoretische teksten zoals het Charter van Venetië en de ontwikkelingen en vragen die eruit voortvloeiden zoals het beheer van het erfgoed, het onderhoud en de redding ervan, alsook de verschillende concepten die daarmee verband houden: restauratie, renovatie en herbestemming. Via de architectuur van het verleden wil dit boek kinderen ook het belang laten inzien van de hedendaagse architectuur als vector van onze eigen cultuur en ons tijdperk. Ook de natuur en het immateriële erfgoed komen ruimschoots aan bod.

Hoewel het onderwerp uitgebreid en vaak ingewikkeld is, heeft het boek een luchtige toon die kinderen aanspreekt. Met een eenvoudig taalgebruik, een nauwkeurige uitleg en illustraties die aanleunen bij het stripverhaal, worden de kinderen uitgenodigd om, hoofdstuk na hoofdstuk, kennis te maken met het erfgoed dat een wezenlijk onderdeel is van de menselijke geschiedenis, maar dat ook hun eigen geschiedenis bepaalt. De kinderen leren aandachtiger te kijken naar het erfgoed dat hen omringt en dat deel uitmaakt van hun dagelijks leven.

Het boek wil bovendien aantonen dat kinderen in Europa een gemeenschappelijk erfgoed hebben dat de rijke verscheidenheid tussen landen en culturen overstijgt. Daarom ook is het boek opgevat als een reis doorheen Europa – en af en toe zelfs daarbuiten. De negen eerste hoofdstukken behandelen ‘universele’ aspecten van het erfgoed die gemeenschappelijk zijn in alle landen en culturen. In het tiende hoofdstuk komt het kind terug in zijn eigen land en regio. Van deze tweede herwerkte uitgave van het boek bestaat dan ook een Vlaamse, Waalse en Brusselse versie.  

Voor scholen en leerkrachten is het boek GRATIS en wordt toegestuurd na betaling van de verzendingskosten (in functie van het gewicht). Klik hier om het boek te bestellen.

Voor een ‘sneak preview’: klik op onderstaande fotootjes en lees hoofdstuk 8 ‘Zou jij een goede architect kunnen worden?’

kinderboek_1 kinderboek_2 kinderboek_3 kinderboek_4 kinderboek_5 kinderboek_6 kinderboek_7 kinderboek_8