Activiteiten & Events

Representatie

Een van de hoofdtaken van Europa Nostra Belgium is ervoor te zorgen dat Europa Nostra op gepaste wijze in België ... Meer

Ledenwerking

Als platformorganisatie behoort het creëren van formele en informele ontmoetingsmogelijkheden voor leden tot de ... Meer

Campagnes, Conferenties, Petities

EUROPA NOSTRA  : De Stem van Cultureel Erfgoed in Europa            >>> EUROPA NOSTRA YOU TUBE VIDEO ... Meer

Fora

Europa Nostra Belgium streeft ernaar haar leden in het bijzonder, en de Belgische erfgoedactoren in het algemeen, ... Meer

Educatie en Opleiding

Een belangrijk onderdeel van de sensibiliseringsactiviteiten van Europa Nostra Belgium is erfgoededucatie. Omdat ... Meer

Tentoonstellingen & Events

Evenementen 2015 European Industrial and Technical Heritage Year 2015 Année européenne du patrimoine industriel ... Meer

Ergoedbezoeken

Ons land is ontzettend rijk aan cultureel erfgoed – natuurlijk en gebouwd, roerend en onroerend, tastbaar en ... Meer