Word lid

Word lid

Europa Nostra is een niet-gouvernementele ‘not-for-profit’ organisatie waarvan de werking gefinancierd wordt door lidgelden en schenkingen van leden, door de Europese Commissie en andere publieke instanties, en door privé-sponsors.

Europa Nostra Belgium is een vzw, waarvan de werking en projecten uitsluitend gefinancierd worden door lidgelden en sponsoring.

Er is nog veel werk aan de winkel voor het behoud van ons Belgisch en Europees erfgoed! Ook u kan onze werking steunen en ervoor zorgen dat Europa Nostra en Europa Nostra Belgium ook in de toekomst kunnen ijveren voor de bescherming en het behoud van ons erfgoed voor huidige en toekomstige generaties.

De betaling van het jaarlijks lidgeld geeft recht op een dubbel lidmaatschap: u wordt lid van zowel Europa Nostra als Europa Nostra Belgium.

Het netwerk van Europa Nostra en Europa Nostra Belgium *

* JA, IK WORD NU LID EN KIES VOOR EEN LIDMAATSCHAP ALS: