Programma “Erfgoed leeft!”

De Programma “Erfgoed leeft! ” was een educatief pakket om erfgoed dichter bij kinderen uit de 3e graad lager onderwijs brengen, georganizeert bij Europa Nostra Belgium in 2004 en in samenwerking met Open Monumentendag VlaanderenHet Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en Productiehuis ImpressantPlus .  

Het uitgangspunt in 2004 was het boek ‘Zal het atomium er nog staan als ik groot ben?’, een succesvolle publicatie van Europa Nostra Belgium.  Aan de hand van een reeks opdrachten leren de kinderen kijken naar erfgoed, het te begrijpen en het belang ervan in te zien. Hun meningen en interpretaties worden getoetst aan reële betekenissen van erfgoed. Door steeds aandacht te hebben voor de mens achter het erfgoed, worden de leerlingen via emoties aangesproken. Dit pakket bestaat uit 10 uitgewerkte lessen (een basisles en 9 themalessen) in de vorm van kopieerbare lesblaadjes. Elke les is uitgewerkt rond een hoofdstuk van het boek. Per les zijn er: De oplossingen van de opdrachten op de lesblaadjes en achtergrondinformatie, Suggesties voor extra opdrachten, Suggesties voor activiteiten buiten de school. Het pakket is modulair. Met de basisles leren de kinderen wat erfgoed is. Beschikt de leerkracht over voldoende tijd en is het enthousiasme in de klas troef, dan kan de leerkracht ook één of meerdere themalessen over de verschillende vormen van erfgoed geven. De suggesties voor extra opdrachten en activiteiten buiten de school helpen om de wonderlijke wereld van ons erfgoed nog verder te ontdekken.

Deze educatieve programmas zijn op dit moment niet georganiseerd.  Voor meer informatie over vorige  programmas, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat van Europa Nostra Belgium.

   Voyage au cœur du Patrimoine – Le Patrimoine expliqué aux enfants