Leden

Europa Nostra is een overkoepelend netwerk van erfgoedorganisaties, groot en klein, actief op locaal, regionaal, nationaal of Europees niveau. Het wordt vandaag beschouwd als de spreekbuis van de omvangrijke erfgoedbeweging binnen de Europese samenleving, en treedt op als vertegenwoordiger bij internationale instanties, met name de Europese Unie, de Raad van Europa en UNESCO.

Het Europa Nostra netwerk bestaat uit 250 lidorganisaties (NGO’s), 210 geassocieerde leden en 1.500 individuele leden uit 53 landen, waarvan 45 in Europa. Via haar leden vertegenwoordigt Europa Nostra miljoenen Europese burgers die zich op professionele of vrijwillige basis inzetten voor het behoud van het Europese cultureel erfgoed. De kracht van ons netwerk schuilt dan ook in een gezamenlijke passie voor erfgoed.

In België tellen Europa Nostra en Europa Nostra Belgium meer dan 60 Lidorganisaties en Geassocieerde Leden, en rond 250 Individuele Leden. Voor al deze leden vervult Europa Nostra Belgium de rol van nationaal platform: via haar talrijke activiteiten faciliteert Europa Nostra Belgium de wederzijdse kennismaking en biedt de mogelijkheid ervaringen en ideeën uit te wisselen, gemeenschappelijke standpunten in te nemen, en gezamenlijk actie te ondernemen.